Próba zebrania wiedzy interdyscyplinarnej i ujęcia złożonych procesów całościowo
Głos którego brakuje w debacie - głos za humanizmem, głos przeciw transhumanizmowi
Filozofia, religia, idea - otwartość na wszystko, co nie przeczy rzeczywistości, logice i nauce