Genizm

to teoria, że charakterystyczne cechy i zdolności człowieka są określane przez geny. [1] Genizm może również odnosić się do wszelkiej dyskryminacji opartej na genotypie osoby, a nie na jej indywidualnych zasługach.1

Do przejawów genizmu należą:

 • Rasizm
 • Nacjonalizm
 • Amoralny familizm
 • Eugenika, w tym:
  • propagowanie idei, że pewni ludzie są mniej doskonali genetycznie niż inni, także pomimo pełnego zdrowia fizycznego i psychicznego;
  • propagowanie idei, że pewni ludzie są bardziej rozwinięci ewolucyjnie, pomimo faktu, iż wszyscy ludzie należą do dokładnie tego samego gatunku, więc w hierarchii królestwa zwierząt znajdują się na dokładnie tym samym szczeblu
 • Prawo dziedziczenia, w tym zmuszanie do dziedziczenia:
  • Zasobów
  • Aktywności (zawodu)
  • Zakresu władzy i odpowiedzialności
  • Potrzeb
  • Konfliktów
  • Zobowiązań wyboru partnera życiowego z powodów innych niż wybór osobisty
 • Ocena potencjału fizycznego, intelektualnego i mentalnego Człowieka na podstawie jego rodowodu
 • Przydzielanie zasobów i dostępu do zasobów uznanych za publiczne w pierwszej kolejności lub na wyłączność ze względu na rodowód, jednoznacznie na szkodę społeczeństwa (marnotrawienie, blokowanie potencjału, złe zarządzanie)
 • Przydzielanie aktywności i dostępu do aktywności w pierwszej kolejności lub na wyłączność ze względu na rodowód jednoznacznie na szkodę społeczeństwa (brak kwalifikacji, brak motywacji, brak poszukiwania lepszych rozwiązań na odpowiadanie na potrzeby)
 
 1. Annas, George (2003). Genism, Racism, and the Prospect of Genetic Genocide. Retrieved 2008-07-31 []