Wolność Człowieka

Prawo człowieka do podjęcia i wdrożenia w życie każdej decyzji, uznanej za niego samego za najlepszą dla niego samego, na podstawie wybranych przez niego samego informacji i ich osobistej analizy.

 

Wolność Człowieka w sposób naturalny i bezpośredni jest ograniczana przez rzeczywistość, w tym:

  • prawa naturalne (prawa fizyczne, chemiczne, organiczne);
  • zasady organizacji społecznej;
  • poziom jednostkowej świadomości.